top of page
740d60c39a5a45189832057866cb5c9e.jpeg

Helemaal ZEN

ook bij ziekte

Ervaar kwaliteit van leven bij ernstige ziekte met het ZEN perspectief

Als je de diagnose kanker krijgt dan komt er heel veel op je af. Alles wat vanzelfsprekend leek te zijn is weg. En mentaal sta je er vaak alleen voor om je weg te vinden in de overweldigende emoties en onzekerheden.

 

Je vindt het belangrijk dat jij kwaliteit van leven blijft ervaren, ook en misschien wel juist nu. Je wilt jezelf niet verliezen in negatieve emoties, in een 'gevecht tegen'.

 

Tegelijk wil je ook leren aangaan wat er op je pad komt, zodat je daar jouw best mogelijke weg in vindt. Je zou willen dat er iemand met je meeloopt, die jou als een wijze gids hier doorheen helpt te loodsen.

 

Maar… hoe vind je dat? Hoe doe je dat? Wat is wijsheid?!

Ik kreeg een bericht, vanuit Amerika. Een vrouw van 50 plus, bij wie net een ernstige vorm van borstkanker was ontdekt.

 

Kon ik dit traject gelijk starten met haar chemo’s die al snel zouden beginnen? Het zou haar - en ook haar partner - veel rust geven als er iemand mee zou lopen met voeling voor een diepgaandere, holistische benadering.

 

Dat ik zenleraar was, vanuit een authentieke traditie, boezemde haar daarbij veel vertrouwen in. Met deze begeleiding zou zij met meer vertrouwen in dit grote onbekende kunnen stappen.


Natuurlijk kon dat.

 

Wekelijks ontving zij - in het Engels - haar video’s en audio’s. Maandelijks zaten we tegenover elkaar, in het computerscherm.

 

Ik zag haar lange krullen verdwijnen, en de innerlijke kracht groeien. Ze besprak alles met me. Haar onzekerheden, haar behoeftes, de ontdekkingen die ze deed dankzij het traject, waar ze naar zeggen veel baat bij had.

 

Het hielp haar om met afhankelijkheid om te gaan, met pijn, met soms ingewikkelde reacties van derden. Het hielp om haar kracht te vinden (die ze al helemaal had) en stil te staan bij háár behoeftes.

 

Na een pittig half jaar kwam het ongelooflijke nieuws: de kanker was weg. Daarna kwamen er nieuwe emoties, nog onverwerkt in de achtbaan waar ze nu uitkwam, en ook daar bleef ik bij betrokken.

Hoe kom je van een 'gevecht tegen' naar innerlijke kracht?

Dat is niet eenvoudig. Want de eerste impuls bij ziekte is zeer waarschijnlijk: ‘ik wil hier van af’!

 

En het leven heeft je gevormd. Je hebt gewoontes opgedaan, die je misschien veel gebracht hebben, maar je in deze nieuwe situatie niet altijd helpen. Bijvoorbeeld:

 • Je bent een doorzetter, en dat heeft je veel gebracht. In je werk, je relaties, wellicht ook in je persoonlijke ontwikkeling. Maar nu is het leven groter dan jou. ‘Je inzetten voor’ zoals jij dat kent is niet toereikend bij de onzekerheden die nu op je pad komen. Het is verwarrend, en soms beangstigend.

 • Je bent positief ingesteld, en wilt dit graag zo houden. Maar deze ziekte is niet wat je onder ‘positief’ weet te verstaan. Hoe kun je je hier toe verhouden zonder weg te kijken, of te verzanden in somberte? 

 • Je bent een gever. Ontvangen is moeilijker. Ook dit is lastig. Hoe kan en mag je er nu voor jezelf zijn. Je bent geneigd te veel van jezelf weg te geven, aan vrienden, familie en bekenden. Zo verlies je je kracht die je juist nu nodig hebt.

Op de oude weg doorgaan is geen optie. Je ervaart dat dit ontoereikend is in deze uitdagende situatie. Je voelt dat er veel potentie in je zit, maar je weet niet hoe het te ontsluiten. Want iedere keer fluit de ziekte je weer terug. 

 

De ziekte, het ziekteproces dicteert jou, in plaats van andersom.

Je zou willen leren ervaren dat je dit helemaal op jouw manier mag en kan doen. Vanuit verbinding en innerlijke kracht. Zodat je een antwoord hebt op het overweldigende, op het grote onbekende. Kwaliteit van leven blijft ervaren. En als mens zelfs groeit.

Eigenlijk weet je dat het in je zit. Je weet alleen niet hoe het nu in te zetten.

Daarom heb ik het ZEN perspectief ontwikkeld, speciaal voor vrouwen die de diagnose kanker hebben gekregen, en zoeken hoe ze hier mentaal goed mee om kunnen gaan.

Het ZEN perspectief biedt jou een ondersteunende koers, gestoeld op wijsheid die zich duizenden jaren heeft bewezen maar hier in het Westen veelal onbekend is. Vol rijke en bevrijdende inzichten, ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke begeleiding. Via deze unieke aanpak ontdek je een nieuwe balans, temidden van het grote onbekende.

 

Een innerlijke oase, van waaruit je de ziekte met rust en vertrouwen tegemoet kunt treden. Zodat je verantwoording kunt nemen voor het proces én kwaliteit van leven blijft ervaren.

 

Wil je meer weten, boek jouw afspraak direct in mijn agenda.

 

Change your perspective, change your life

Zen in ziekte 3-1.png
“Dear Ingrid, your meditations are always either uplifting or calming. Either way, they return my mind and body to a natural state.
Thank you for sharing your insights and wisdom."

Thresa

"Stap voor stap loopt Ingrid mee in het proces van ontdekking en duiding, waarbij haar kennis en ervaring zeer vertrouwen-wekkend en inspirerend zijn. Zij geeft inzicht in waar je staat en werkt op empathische, opbouwende wijze naar helderheid en omgaan met wat er is.
Als coach toont zij zich als gids; zij schept ruimte om te ontdekken en nieuwe perspectieven te zien, aansluitend bij het hier en nu."

Veronie

“Er ging een wereld voor me open. Een enorme eye-opener.”

Annette

Ing_edited.jpg

Dag, ik ben Ingrid Shugetsu Appels.  Zenmonnik, levenscoach, trainer mindfulness & stressreductie, zangeres, reiziger, voormalig hospicemedewerker (17 jaar).

 

Ik begeleid mensen met een ernstige ziekte - m.n. vrouwen met de diagnose kanker - die zoekende zijn in hoe ze hier mentaal sterk mee om kunnen gaan. Voor hen heb ik het ZEN perspectief ontwikkeld, onderdeel van het Zen-In-Ziekte traject.

Het ZEN perspectief is de weerslag van mijn decennia lange ervaring in zowel Zen als ziekte. 

De laatste 20 jaar heb ik vele mensen mogen begeleiden tijdens hun ziekte.

Directe aanleiding voor dit pad was de ziekte en het overlijden van mijn lief, in 2000. Het bracht me naar de wereld van Zen. Ik ontmoette een grootse Japanse zenmeester met een grenzeloos hart en geest. Ruim 20 jaar heb ik met hem getraind en gereisd. Vaak in Japan, vaak elders in de wereld. 

Deze unieke ervaringen - diep in de authentieke Zentraditie - hebben me heel veel geleerd. Over innerlijke vrijheid, over zachte kracht, over het leren omarmen van alles dat op je pad komt, gewenst of niet gewenst. En vooral ook het leren omarmen van jezelf, in alle 'kleinheid' én grootsheid.  

 

In 2016 ontving ik Dharma Transmissie, waarmee ik formeel zenleraar werd in de authentieke Zen-traditie. In Nederland ben ik de enige zenleraar via transmissie van een Japanse zenmeester.

 

Toen hij ziek werd behield mijn leraar - tot in de dood - zijn innerlijke vrijheid en liefdevolle vriendelijkheid. Deze ervaring heeft me geïnspireerd om dit traject, Zen in Ziekte, te ontwikkelen.

Het sluit daarbij helemaal aan bij mijn levenslange interesse in vrijheid en wijsheid.

We zijn oneindig veel groter dan we vaak beseffen. We zijn van nature vrij, en heel. En daar kunnen we onze weg naar vinden. In alle omstandigheden. 

Dit is waar Zen In Ziekte over gaat.

 

In dit unieke aanbod gids ik jou naar deze perspectieven en krijg je talloze ervaringsgerichte oefeningen om je dit eigen te maken.

 

De persoonlijke coaching geeft hieraan verdieping en is een moment om alles te kunnen bespreken.

Ik ben er voor je.

 

Als je meer wilt horen over dit perspectief en de coaching, en ondersteuning wilt ontvangen die je naar je innerlijke vrijheid brengt in zware tijden, neem dan contact met me op. In een gesprek kijken we samen waar jij het meest bij gediend bent.

Jeannette had van mij gehoord via een vriendin (die ik coachte in haar omgang met toenemende blindheid, en die erg blij met me was). Ze had een zware vorm van kanker, en was er na een zwaar jaar bovenop gekomen. Ze wilde weer aan het werk en wilde daarvoor even alle negativiteit opschonen met de focus op: hoe nu verder.

 

‘Zo werkt het niet’, vertelde ik haar. ‘Je kunt niet zomaar iets even aan de kant schuiven en denken dat je dan goed verder kunt’.

 

Wat volgde was een prachtig traject. Jeannette had al het een en ander gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, en was heel ontvankelijk voor het spoor van licht en heelheid dat ook in het traject besloten ligt.

 

Vol goede moed ging ze vervolgens weer aan het werk. 

 

Helaas kwam de ziekte terug. We doken samen nog dieper in het spoor van liefde en licht, want daar lag haar behoefte en ook haar kracht. Het gaf haar het vertrouwen om zich heel eerlijk en liefdevol te verbinden met wat er gaande was. Om los te laten.

 

Om zich steeds meer over te geven aan acceptatie, en dankbaarheid voor het goede dat er ook altijd nog was. Op die manier wist ze zich ook te verbinden met haar kinderen. Samen gingen ze er doorheen, lachend en huilend. En het mocht er allemaal zijn. Er was veel verdriet. Maar de liefde was groter dan de pijn.

Bladeren schaduw

Na het Zen In Ziekte programma:

 • Voel je je niet meer gevangen in gepieker en negatieve emoties. Zo weet je veel onnodige spanning los te laten, en kun je helderder zien wat de situatie vraagt, van moment tot moment. Je weet wie je bent voorbij je gedachten en emoties en hebt ruimte voor leven en herstel.

 • Heb je een nieuwe innerlijke balans gevonden waarmee je in alle omstandigheden grond onder je voeten ervaart. Dit betekent dat je het onzekere ziekteproces weet te dragen vanuit innerlijke kracht, rust en vertrouwen. 

 • Heb je je gezien en gesteund gevoeld in het proces. En weet je hoe je deze kostbare aandacht ook aan jezelf kunt geven, zodat jij er helemaal voor jezelf kunt zijn, op de best mogelijke manier. Daardoor voel je je niet meer verloren in nieuwe ontwikkelingen, voel je je vrijer in het grote onbekende en weet je vanuit verbinding zorg te dragen voor jezelf, de situatie, de mensen om je heen.

 • Weet je hoe je met open, milde aandacht in het hier en nu kan blijven, in mooie en in zware tijden. Hierdoor ervaar je ook bij ziekte een volwaardig leven.  

We gaan als volgt 6 maanden aan de slag:

 • 1 x per week verrijkende inzichten, en ervaringsgerichte oefeningen om je dit eigen te maken, in de vorm van video of audio. Je blijft toegang houden tot alle materiaal, zodat je er keer op keer op kunt teruggrijpen.

 • Uniek stappenplan dat jou de uitgebalanceerde basis geeft voor een transformerende ervaring.

 • Iedere maand een persoonlijke ontmoeting online, ter verheldering en verdieping van jouw proces.

 • Tussentijds ben ik er ook voor je, en is er altijd contact mogelijk, per app of mail.

Let op: je kunt ieder gewenst moment instappen. Maar er kunnen slechts drie nieuwe deelnemers per week worden aangenomen. Zo krijgt iedereen de aandacht die hij / zij verdient.

Het is bespreekbaar om de coaching (deels) ter plekke te hebben, bijvoorbeeld bij jou thuis.

Investering

De investering voor dit persoonlijke en transformerende kwaliteitstraject is € 1650. 

Het is ook mogelijk het bedrag maandelijks te voldoen in schijven van € 150, na een inschrijfsom van € 1000. 

Optionele Bonus:

Op grond van persoonlijke behoeftes zijn er aanpassingen mogelijk, met bijvoorbeeld extra aandacht voor ontspanning, spirituele verdieping, omgang met emoties of pijn.

 

Wil jij heel graag meer rust en vertrouwen in deze zware tijden, maar twijfel je nog of dit werkt voor jou? Zoek jij naar een manier om uit de negatieve emoties te komen zodat je meer ruimte hebt voor kwaliteit van leven? Heb je nog andere vragen?

 

Kom direct met mij in contact en boek jouw (gratis) ZEN-gesprek direct in mijn agenda:

Veelgestelde vragen

Werkt het om in zo’n gevoelige fase alles online te doen?

Jazeker. We spreken elkaar voorafgaand aan de start uitgebreid, en iedere maand hebben we contact.

Ik houd dus voeling met waar je staat, en ondersteun je daarin. Daarbij kan het een groot voordeel zijn om je eigen moment te kiezen voor de video’s en audio’s. Bijvoorbeeld als je energie hebt, als er geen medische afspraken zijn, of als jíj er behoefte aan hebt. Je blijft alle materiaal behouden dus je kunt het net zo vaak terugluisteren als je wilt.

 

Kan ik in delen betalen

Ja, het is ook mogelijk om maandelijks te betalen. Na de inschrijfsom van € 1000 betaal je 5 x 300 euro. Ik bereken geen btw.​

 

Kan het ook korter

Het stappenplan ZEN is met een reden een half jaar. Het is een weloverwogen transformatief traject. Er zijn wel andere vormen van begeleiding. Je bent misschien te ziek om hier in te stappen. Dan kan ik bijvoorbeeld vier keer naar je toekomen, voor persoonlijke coaching. Als je vooral heel veel stress ervaart, dan kan je een individuele 8-weekse training mindfulness en stress overwegen. We kunnen dit bespreken bij ons eerste gesprek.

 

Moet je boeddhist zijn om dit te snappen

Nee, dat hoeft zeker niet. Het enige dat je nodig hebt is een open houding, een bereidheid om buiten je eigen kaders te kijken.

 

Wie ben jij dan wel om zoiets te kunnen creeren en brengen

Die vraag heb ik mezelf zeker ook gesteld! Maar intussen weet ik dat het helemaal niet om mij gaat. Maar om waardes en inzichten waar ik de laatste decennia ervaring in heb mogen opdoen. Ik weet uit ervaring dat dit mensen veel kan brengen. En hierin word ik gesteund door duizenden jaren wijsheidstradities.

 

Is het niet onrealistisch om te spreken van kwaliteit van leven als je te kampen hebt met een vreselijke ziekte

Deze vraag begrijp ik heel goed.

 

hoe lang zijn die video’s    

Ik heb een ernstige ziekte maar geen kanker. Kan dat ook

Kan ik dit ook doen als ik niet ziek ben (maar wel nieuwsgierig)

Vraag 1- (Omzeil Grootste Bezwaar): Pak hun grootste bezwaar, en verander dat in hun grootste kans
Vraag 2- (Omzeil Bezwaar 2): Pak bezwaar 2 en gebruik dat om hen te wijzen op een SPECIFIEK en UNIEK aspect van jouw product

Vraag 3- (Bezwaar 3): Ontmasker een bekende mythe dat mogelijk aan jouw aanbod kleeft, waardoor je hen kracht geeft om in actie te komen
Vraag 4- Zet jezelf af tegenover je concurrenten, zodat ze zien dat ze bij jou moeten kopen. Ga niet kwaadspreken over je concurrenten, maar maak helder dat jij ANDERS bent en doet.
Vraag 5- Gebruik een antwoord op een vraag als een springplank naar je branding
Vraag 6- Tackle het ‘Ik heb geen tijd-probleem’ of een ander bekend bezwaar
Vraag 7- Gebruik het om direct naar je aanbod te gaan, zonder je ‘frame’ uit het oog te verliezen
Vraag 8- Gebruik deze vraag om risico’s te ontkrachten, zonder je ‘frame’ uit het oog te verliezen

>>>Boek hier jouw gratis OASE gesprek.

In dit gesprek bespreken we de stappen die op maat bij jouw situatie passen en maken wij helder wat hiervoor de investering is.

bottom of page